Cilgerran Flambeau x Xosa von Catenhorn

13.07.2009 14:44

 

 

Rok se sešel s rokem a já jsem opět podnikl výpravu do Německých končin za účelem krytí. Loni jsem jel doprovodit v roli zprostředkovatele fenku Megi z Podmaršovic, letos jsem se již vydal se svou vlastní fenou - Xosou von Catenhorn. Pro Xosu to byl v podstatě návrat do rodné země, před dvěma lety jsem jí totiž z chovu pana Wielageho z Německa importoval. Po splnění všech podmínek jsem fenu uchovnil a začal jí hledat vhodný protějšek. Už několikátým rokem jezdím posuzovat IFT právě do Německa a loni mě nesmírně zaujal svým pracovním výkonem, temperamentem i exteriérem pes CILGERRAN FLAMBEAU. Později jsem se od majitelů dozvěděl, že tento pes v sobě nese výjimečné spojení anglické linie, která je vedena jak exteriérově, tak pracovně a německé čistě pracovní linie. Jeho mohutná a pevná stavba těla s ušlechtilou typickou hlavou a zároveň výborný výkon v poli jen potvrzují, že v tomto psovi se spojily ty nejlepší vlastnosti obou linií. Flambeau absolvoval v Německu několik druhů zkoušek a celkem uspěl 12x na polních zkouškách v průměru se 16 body. Mezi nimi i lovecké zkoušky (lovecké hledání, podzimní zkoušky), kde se neprověřují jen vlohové vlastnosti, ale zároveň přinášení na poli i z vody a je prověřováno chování při výstřelu (jedna z podmínek pro uchovnění). Na příklad na vodě se střílí přímo vedle vhozené kachny, když je pes na poloviční cestě k ní. Slovo tedy dalo slovo, a když přišly "Xosiny dny", volal jsem majitelům, manželům Blankovým, že vyrážím na cestu. Naneštěstí pro mě bydlí poblíž Dortmundu, což je cca 850km z Prahy a kvůli horku jsem se poněkud obával, jak bude Xosa cestu snášet. Vše ale proběhlo, díky častým zastávkám a dostatku vody, bez problémů a po dvou hodinové aklimatizaci u Blankových jsme pustili zvířata k sobě. Samozřejmě jsem měl obavy, zda jsem správně vystihl čas krytí a nejel 850km zbytečně (i když jsem měl samozřejmě vše potvrzené od veterináře), zda neměla dlouhá cesta nějaký vliv, zkrátka nervozita byla patrná. Zbytečně, protože spojení se podařilo hned napoprvé, Xosa byla připravená a Flambeau nebyl rozhodně z těch, kdo by s něčím otálel. Během 15ti minutového držení obou aktérů jsem se od paní Blankové dozvěděl něco o systému chovu gordonů v Německu. Pro uchovnění musí pes splnit zkoušku v podobě našeho field trialu, která v sobě zahrnuje i přinášení. Jak jsem již zmínil, klade se zde velký důraz na chování při výstřelu a pokud pes není dostatečně prověřen alespoň na dvou zkouškách (nepočítá se výstřel při vzlétnutí zvěře), není připuštěn do chovu. Dále je nutné vyšetření na DKK(přípustné je hodnocení B1) a samozřejmě ohodnocení exteriéru. Fena může být nakryta až ve dvou letech věku, v chovu se smí používat do 8 let věku a za tu dobu může mít 5 vrhů. Počet štěňat ve vrhu není omezen.

Po skončení krytí jsem se z manželi Blankovými pro tento den rozloučil a s Xosou jsme se vydali do hotelu odpočinout si po dlouhé cestě. Na druhý den jsem byl domluvený na překrytí, dopoledne jsem strávil s Xosou prohlídkou městěčka Schermbecku, dokonce došlo i na koupání v kanálním průplavu, protože teplota dosahovala 34°C. Odpoledne jsem se vydal podruhé k Blankovým, i tentokrát vše proběhlo úspěšně. Po krátkém přípitku na "zdárný vývoj štěňat" jsem se rozloučil a vydal se na hotel, protože mě a Xosu druhý den brzy ráno čekala dlouhá cesta zpět. Domů jsem dorazil ve večerních hodinách plný zážitků a poznatků o chovu GS v Německu. Doufám, že krytí bylo úspěšné a že se zanedlouhu budu moci přesvědčit o kvalitě německých gordonů.

 

XOSA von CATENHORN                                                                              

CILGERRAN FLAMBEAU

 

Více fotek v sekci FOTOGALERIE

—————

Zpět